Nie wszyscy płacą za plastikowy dowód

  Nie wszyscy płacą za plastikowy dowód

  Zbigniew Marecki zbigniew.marecki@gp24.pl

  Głos Pomorza

  Aktualizacja:

  Głos Pomorza

  Wymiana dowodów osobistych w słupskim ratuszu.

  Wymiana dowodów osobistych w słupskim ratuszu.

  Obowiązkowa wymiana dowodu osobistego kosztuje 30 złotych. Jednak nie wszyscy zobowiązani do jego wymiany muszą płacić.
  Wymiana dowodów osobistych w słupskim ratuszu.

  Wymiana dowodów osobistych w słupskim ratuszu.

  Zdaniem naszych czytelników, w słupskim ratuszu urzędnicy o tym nie informują.

  O swoich zastrzeżeniach w tej sprawie poinformowała nas pani Danuta (nazwisko do wiadomości redakcji), która niedawno składała dokumenty w pokoju nr 7 w słupskim ratuszu, gdzie przeprowadza się wymianę dowodów osobistych.

  - W czasie poszukiwania w internecie godzin otwarcia ratusza, zapoznałam się też z przepisami dotyczącymi opłat za wymianę dowodów.
  Szczególnie zainteresowały mnie punkty wymieniające kryteria, według których poszczególne osoby są zwolnione z opłat. Zauważyłam, że wśród nich są wymienione osoby pobierające z ZUS świadczenie pielęgnacyjne.

  Tymczasem moi rodzice - osoby po osiemdziesiątce - sąsiedzi i znajomi, którzy otrzymują takie świadczenia, wszyscy musieli opłacić po 30 złotych! Nikt ich nie pouczył o możliwości zwolnienia - denerwuje się pani Danuta.

  Gdy poszła do pokoju nr 7, zaczęła pod kątem zwolnień podczytywać wszystkie wywieszone tam informacje i ogłoszenia. Nigdzie jednak nie znalazła żadnej wzmianki dotyczącej zasiłku pielęgnacyjnego. Była tylko mowa o zasiłku stałym. Zapytała więc, dlaczego tak jest. W odpowiedzi usłyszała, że to niemożliwe. Jednak po chwili okazało się, że tej informacji na wywieszce rzeczywiście nie ma, a jedna z urzędniczek poinformowała, że to nowy przepis.

  - Te przepisy funkcjonują już od dawna - oburza się pani Danuta. - Po mojej interwencji interesanci zaczęli się wypytywać, jak odzyskać zwrot pieniędzy. Panie tłumaczyły, ze trzeba przyjść i zgłosić się do nich z decyzją z ZUS o przyznaniu takiego świadczenia. Myślę, że teraz zmieni się informacja na ten temat oraz inne już nieaktualne. Tylko zadaję sobie pytanie, kto dotrze i powiadomi rzesze tych staruszków i osoby niepełnosprawne, które dokonały już wpłat nieświadome, że nie musiały tego robić.

  Wczoraj o zastrzeżenia pani Danuty zapytaliśmy urzędniczki ze słupskiego ratusza. Przyznały, że informacje odczytywane tam przez petentów rzeczywiście dawno nie były zmieniane, więc mogą być niepełne. Jednocześnie jednak zapewniały nas, że zawsze szczegółowo informują petentów o zwolnieniach z opłat przy wymianie dowodów. Potwierdza to Barbara Skóra, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich, która nadzoruje wydawanie dowodów osobistych.

  - Urzędniczki postępują bardzo profesjonalnie. Zawsze dokładnie informujemy, kto i na jakich zasadach jest zwalniany z opłat - podkreśla.
  Jej zdaniem w przypadku wymiany dowodów wiek petentów nie ma znaczenia. Liczą się ustawowe zwolnienia i dokumenty potwierdzające te prawa.

  - W przypadku, gdy ktoś uważa, że nie stać go na pokrycie kosztów wymiany dowodu, a nie ma ustawowych uprawnień do zwolnienia z opłaty, to musi się udać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Jeśli tam uzyska zapewnienie, że MOPR pokryje tę opłatę, to też nie będzie musiał płacić za wymianę dokumentu z własnej kieszeni - dodaje dyrektor Barbara Skóra.

  Dowód za darmo

  Zwolnienie z opłaty za wydanie dowodu osobistego przysługuje osobom:

  - legitymującym się zaświadczeniem z właściwego organu ds. pomocy społecznej o korzystaniu ze stałych form pomocy, otrzymującym rentę socjalną bądź świadczenie pielęgnacyjne (należy okazać decyzję ZUS-u o przyznaniu danego świadczenia) oraz osobom przebywającym w domach opieki społecznej,

  - małoletnim przebywającym w domach dziecka, całodobowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

  - ubiegającym się o wymianę z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,

  - zobowiązanym do wymiany dowodu osobistego z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, ulicy, numeru domu lub kodu pocztowego,

  - ofiarom klęsk żywiołowych.

  Komentarze (3)

  Wszystkie komentarze (3) forum.gp24.pl

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  GP24 poleca

  Wideo