Wszystko o badaniach pracowniczych

  Wszystko o badaniach pracowniczych

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Głos Pomorza

  Wszystko o badaniach pracowniczych
  Czytelnik ma firmę, do tej pory pracował w niej sam. Teraz jednak firma się rozwija i chce zatrudnić pracowników. Co z badaniami lekarskich przyszłych pracowników.
  Wszystko o badaniach pracowniczych

  Po chorobie

  Po chorobie


  Badania kontrolne powinny być wykonywane u wszystkich pracowników, którzy byli niezdolni do pracy dłużej niż 30 dni z powodu choroby. Pracodawca nie ma prawa dopuścić takiej osoby do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do ponownego zatrudnienia na określonym stanowisku.  Postanowiliśmy się bliżej przyjrzeć badaniom jakim zmuszeni są poddać się pracownicy, i za które ich pracodawca musi zapłacić.
  Na początek ważna uwaga: takiego badania nie można przeprowadzić w pierwszym lepszym gabinecie lekarskim np. u lekarza pierwszego kontaktu. Tylko lekarz, który posiada odpowiednie uprawnienia może wystawić ważne zaświadczenie.

  Wstępne czy okresowe

  Badaniom wstępnym muszą być poddane wszystkie osoby starające się o pracę, młodociani oraz wszyscy pracownicy, którym zmienia się stanowisko pracy (na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki). Badaniom wstępnym podlegają pracownicy, bez względu na to, czy posiadają wyniki badań lekarskich przeprowadzonych u poprzedniego pracodawcy lub badań lekarskich specjalistycznych stwierdzających prawo wykonywania zawodu. Pracodawcy nie wolno dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

  Uwaga: odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich ciąży na pracodawcy, a nie na pracowniku!

  Badania są przeprowadzane na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Takie skierowanie musi dokładnie opisywać warunki i zagrożenia związane ze stanowiskiem pracy.

  Na koszt pracodawcy

  Wszystkie profilaktyczne badania lekarskie muszą być przeprowadzone na koszt pracodawcy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

  To nie tylko papierek

  To nie wszystko. Pracodawca ma obowiązek przestrzegania orzeczeń lekarskich, które zalecają np. przeniesienie pracownika na inne stanowisko. I uwaga - taka zmiana stanowiska, będąca następstwem orzeczenia lekarskiego, nie może być podstawą do zwolnienia pracownika!

  Pracodawca ma prawo - podobnie jak pracownik - wystąpić z wnioskiem o ponowne badanie zatrudnionego, jeżeli nie zgadza się z opinią lekarską. Musi to jednak uczynić w ciągu 7 dni od wydania orzeczenia, a badanie powinno być przeprowadzone w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.

  Kary za ucieczkę przed lekarzem

  Co jeśli pracownik nie chce się podać badaniom lekarskim? Cóż, pracodawca może przede wszystkim zastosować wobec niego karę porządkową upomnienia lub nagany, a także karę pieniężną. Pracodawca może nawet pracownika zwolnić dyscyplinarnie z tego powodu!

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  GP24 poleca

  Wideo