Wszystko o zasiłku chorobowym i zwolnieniu lekarskim

Wszystko o zasiłku chorobowym i zwolnieniu lekarskim

fot. archiwum

Głos Pomorza

Aktualizacja:

Głos Pomorza

Wszystko o zasiłku chorobowym i zwolnieniu lekarskim

Gdy obejmuje cię ubezpieczenie, w razie choroby nie zostaniesz bez pieniędzy. ©fot. archiwum

Jesień sprzyja przeziębieniom. Wstajesz rano, jesteś rozbity i idziesz do lekarza. A przecież właśnie zacząłeś nową pracę. Warto więc nieco wiedzieć o zwolnieniach lekarskich.
Wszystko o zasiłku chorobowym i zwolnieniu lekarskim

Gdy obejmuje cię ubezpieczenie, w razie choroby nie zostaniesz bez pieniędzy. ©fot. archiwum

Okres wyczekiwania to czas, w którym jesteś nieprzerwanie zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego i odpowiednio długi podlegania temu ubezpieczeniu.

Masz prawo wówczas do korzystania z usług medycznych - jesteś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, ale np. w przypadku korzystania ze zwolnienia lekarskiego - nie będziesz miał prawa do wynagrodzenia chorobowego ani zasiłku chorobowego.
Będzie to czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, ale niepłatny.

Jak liczymy okres wyczekiwania:

> Jeśli skończyłeś studia, to od daty na dyplomie, jeszcze przez 90 dni jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym dobrowolnym. Jeśli w ciągu 90 dni podejmiesz pracę, nie będzie cię obowiązywał okres wyczekiwania.

> Jeżeli ukończyłeś inną szkołę niż studia, to również przez 90 dni jesteś objęty ubezpieczeniem, liczonym od daty na świadectwie ukończenia szkoły.

> Jeśli minęło już 90 dni od ukończenia nauki i podjąłeś swoją pierwszą pracę

- twój okres wyczekiwania będzie trwał przez 30 dni. Jeżeli choroba będzie trwała

- kilka dni podczas okresu wyczekiwania - to będą to dni bez prawa do wynagrodzenia, a dni po tym okresie - już z prawem do wynagrodzenia.
Osoby zarejestrowane jako bezrobotne (z prawem do zasiłku lub bez) nie podlegają ubezpieczeniom chorobowym, również będą objęte okresem wyczekiwania podejmując pracę. Będąc na "bezrobotnym" możesz korzystać z usług medycznych, ale bez prawa do zasiłku chorobowego.

> Jeżeli podejmujesz kolejną pracę, a pomiędzy nimi jest przerwa dłuższa niż 30 dni (ale nie była spowodowana urlopem wychowawczym lub czynną służbą wojskową), to w kolejnej pracy również będzie obowiązywał cię okres wyczekiwania 30 dni.

> W przypadku, gdy masz już 10 lat ubezpieczenia chorobowego obowiązkowego, okres wyczekiwania w przypadku zmiany pracy i przerwy trwającej ponad 30 dni nie obowiązuje cię.

>Jeśli uległeś wypadkowi w pracy, w drodze do lub z pracy to bez względu na to od kiedy podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu masz prawo do zasiłku chorobowego.

Wysokość zasiłku chorobowego

> 80% podstawy wymiaru;

>70% podstawy wymiaru za okres pobytu w szpitalu (są jednak przypadki, kiedy występuje w wysokości 100%);

>100% podstawy wymiaru, jeżeli niezdolność do pracy - w tym także za okres pobytu w szpitalu:

* przypada w okresie ciąży;

* powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;

* powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy;

Zwolnienia lekarskie

Jeżeli nie ma innego członka rodziny, który w tym czasie mógłby pełnić opiekę nad chorym dzieckiem możesz skorzystać ze zwolnienia lekarskiego z tytułu:

- opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8 (w jakich przypadkach szczegółowo jest określone w ustawie dot. zasiłków);

- opieki nad dzieckiem chorym do lat 14 - w wymiarze do 46 dni w roku kod na zwolnieniu pkt. 15 - "1";

- chorym innym członkiem rodziny - w wymiarze do 14 dni w roku kod na zwolnieniu pkt. 15 - "2";

Korzystając z takich zwolnień lekarskich przysługuje ci zasiłek opiekuńczy. Przedkładając w dziale kadr druk zwolnienia ZUS ZLA, należy w tym przypadku dodatkowo wypełnić druk ZUS - Z15 dostępny na stronie ZUS lub w kadrach.

Kody na druku ZUS ZLA

> Kod "B" - poz. 13 - oznacza, że zwolnienie dotyczy ciąży;

> Kod "1" - poz. 15 - oznacza, że jest to zwolnienie na dziecko;

> Kod "D" - poz. 13 - oznacza, że zwolnienie dotyczy gruźlicy;

> Kod "E"- poz. 13 - oznacza, że zwolnienie dotyczy choroby zakaźnej;

> Kod "C" - poz. 13 - oznacza, że zwolnienie dotyczy choroby alkoholowej;

> Kod "A" - poz. 13 - oznacza, że zwolnienie dotyczy choroby, którą obejmowało poprzednie zwolnienie;

Na pisemny wniosek pacjenta kod "B" lub "D" - może nie być zamieszczony na zwolnieniu.

Wszystko o zasiłku

Okres zasiłkowy to czas, przez który masz prawo do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby.

Świadczenia te przysługują także jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub współpracujesz na umowę zlecenie czyli podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie.

Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy, jeśli chorowałeś w czasie urlopu bezpłatnego lub wychowawczego.

Do okresu zasiłkowego wlicza się niezdolności do pracy spowodowane:

- tą samą chorobą lub różnymi chorobami, jeżeli nie występują między nimi przerwy;

- tą samą chorobą, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekracza 60 dni ( literka "A" na zwolnieniu lekarskim).

Maksymalny okres zasiłkowy wynosi 182 dni;

Ważne

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub pracujesz na umowę zlecenie i z tego tytułu jesteś objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, to twój okres wyczekiwania trwa 180 dni, dopiero po ich upływie będzie ci się należał zasiłek chorobowy. Jeśli wcześniej pracowałeś i podlegałeś obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu i od zakończenia do rozpoczęcia nie minęło 30 dni to od pierwszego dnia masz prawo do zasiłku chorobowego.

> Dłuższe chorobowe
Jeśli zanosi się na dłuższe "chorowanie" - pamiętaj o kilku sprawach. Przez 33 dni zwolnienia lekarskiego masz prawo do wynagrodzenia chorobowego płatnego przez pracodawcę - 80% wynagrodzenia.

Od 34 dnia choroby masz prawo do zasiłku chorobowego (okres wyczekiwania nie jest wliczany do zasiłku chorobowego). (Po upływie zwolnienia lekarskiego trwającego dłużej niż 30 dni należy przed przystąpieniem do pracy wykonać badania kontrolne);

> Umowa na czas określony a zwolnienie lekarskie.
Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę na czas określony i zwolnienie lekarskie przekracza datę terminu rozwiązania umowy (a pracodawca nie chce jej przedłużyć) to niestety taką umowa się rozwiązuje, a zwolnienie za dni przypadające po tym terminie płaci ZUS. Wypełniasz wówczas druk "oświadczenie o zasiłek chorobowy" dostępny na stronach ZUS -u lub w dziale Kadr. Wypełniony druk, kopię świadectwa pracy i druk ZUS ZLA (zwolnienie lekarskie), przez dział Kadr lub osobiście dostarczasz do oddziału ZUS.

> Ubezpieczony niezdolny do pracy
Korzystając ze zwolnienia lekarskiego nie możesz wykonywać żadnej pracy zarobkowej. Pracodawca ma prawo kontrolować pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim.

Komentarze

Wszystkie komentarze (2) forum.gp24.pl

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

GP24 poleca

Wideo