Notowana na warszawskiej giełdzie szczecińska spółka OT Logistics przydzieliła inwestorom obligacje o łącznej wartości nominalnej 25,4 mln zł.

Głównym celem emisji obligacji jest zdobycie funduszy na współfinansowanie kupna udziałów spółek w Czarnogórze (kolejowej AD Montecargo oraz Luka Bar zarządzającej portem Bar). OT Logistics informowała wcześniej, że bierze udział w postępowaniach przetargowych. Szczecińska spółka jako jedyna złożyła ofertę na zakup 51% udziałów w spółce AD Montecargo, zajmującej się kolejowymi przewozami towarowymi. W przypadku spółki Luka Bar chodzi o nabycie pakietu 30-procentowego. OT Logistics nie kryje, że jest zainteresowana w przyszłości zwiększeniem stanu posiadania w obu czarnogórskich spółkach.