Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i Grupa Azoty będą współpracować przy kształceniu studentów na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa.

Kontynuacja tego kierunku studiów ma ścisły związek z prowadzoną przez Grupę Azoty Police oraz PDH Polska inwestycją - budową w Policach instalacji do produkcji propylenu według najnowszych technologii i przygotowaniem na jej potrzeby wysoko wykwalifikowanej kadry.

- Widzimy konieczność kształcenia studentów w sposób ciągły - mówi dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty. - Projekt jest wielki i ze względu na skalę przedsięwzięcia, i ze względu na znaczenie dla gospodarki polskiej. W naszej firmie zmienia się struktura zatrudnienia. Wkrótce fachowcy, którzy tu pracują ponad 30 lat, odejdą na emeryturę. Potrzebujemy nowych osób dobrze przygotowanych do pracy.

Osoby, które podejmą studia na wspomnianym kierunku, mogą liczyć na stypendia fundowane przez spółkę PDH Polska, możliwość zdobycia doświadczenia podczas praktyk na wydziałach produkcyjnych, a także - po zakończeniu studiów - na staże zawodowe czy zatrudnienie.

- Nam, jako uczelni, zależy na tym, żeby nasi absolwenci uzyskali jak najlepszą pracę - mówi prof. Jacek Wróbel, rektor ZUT.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa w specjalności inżynieria procesów wytwarzania olefin, rozpoczną się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 i potrwają trzy semestry.