Wróć do listy komunikatów

D R U G A LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność dłużnika Na przedmiot licytacji składa się prawo własności gruntu.

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu  Łukasz Polimirski na podstawie art.953 § 1 pkt.5 oraz art.955 § 3 k.p.c. 
zawiadamia, że w dniu  14 marca  2017r.   o g.9.00 w sali nr 4 Sądu Rejonowego  w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 18 odbędzie się

D R U G  A    LICYTACJA  NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność  dłużnika: Przemysława Grygiel Na przedmiot licytacji składa się prawo własności gruntu.Nieruchomość położona jest w  Roszkowie gm. Skoki, a zapisana w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu pod numerem  PO1B/00059629/3. Składa się z niezabudowanej działki gruntu   nr  82/2 o pow.39,3919ha uprawianej rolniczo.

              Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  1.790.360,00zł,
                  Cena wywołania wynosi: 1.193.573,33zł.

          Przystępujący do licytacji zobowiązany  jest złożyć rękojmię w wysokości  179.036,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojma powinna być złożona w gotówce,albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie  do prawomocnego postanowienia sądu  o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto komornika sądowego w PKO Bank Polski S.A. Oddział w Wągrowcu nr 61102039030000140200278812.
           Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i 
rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym , licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

          W przypadku sprzedaży nieruchomości o charakterze rolnym mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  11 kwietnia 2003r.  o kształtowaniu ustroju rolnego Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 z późn zm.

                   Oglądanie w/w nieruchomości odbędzie się  27 lutego 2017r. r. o godz. 9.00.