Spółka Uzdrowisko Ustka rozpoczęła eksploatację wody leczniczej z ujęcia o głębokości 730 metrów, które zasila centrum Medical holetu Grand Lubicz.

Chodzi o odwiert IGH-1, który wykonano w 1979 roku w rejonie ul. Wczasowej. W połowie lat 80. XX wieku na tym terenie zaczęto budować kompleks sanatoryjny, który miał być najważniejszym obiektem dla powstającego uzdrowiska. Inwestycji nigdy nie ukończono. Podobnie, jak nigdy nie eksploatowano wody ze wspomnianego odwiertu.

Kilka lat temu teren wraz z niedokończonym budynkiem kupiła rodzina de Lubicz-Szeliski. Dwa lata temu otworzyła tam luksusowy hotel Grand Lubicz wraz z częścią leczniczą Medical. I właśnie do zasilania tego kompleksu wykorzystywana jest woda z odwiertu IGH-1.

- Odwiert ma 730 metrów głębokości. Żeby móc eksploatować to ujęcie konieczna była jego regeneracja. Musieliśmy przy tym spełnić szereg wymogów, w tym między innymi zatrudnić kierownika zakładu górniczego oraz mierniczego geologa górniczego - mówi Łukasz de Lubicz-Szeliski, prezes spółki Uzdrowisko Ustka, w skład której wchodzi hotel Grand Lubicz.

Koncesję na wydobywanie wód leczniczych przez spółkę Uzdrowisko Ustka wydał marszałek województwa pomorskiego. Reaktywacja ujęcia kosztowała milion złotych, z czego 300 tys. zł pochodziło z dofinansowania ze Słowińskiej Grupy Rybackiej. Konieczne było m.in. przeczyszczenie dolnego filtra, który uległ całkowitemu zapiaszczeniu i zakamienieniu.

- Prace nie były proste, choćby ze względu na głębokość tego ujęcia - wyjaśnia prezes Uzdrowiska Ustka. Jak dodaje, wykonanie nowego odwiertu byłoby 10 razy kosztowniejsze. Miesięczny koszt utrzymania ujęcia kosztuje ponad 15 tys. zł.

Zatrudnienie specjalistów z zakresu górnictwa było konieczne, gdyż myśl przepisów regeneracja ujęcia głębinowego spowodowała, iż spółka Uzdrowisko Ustka stała się zakładem górniczym.

Łukasz de Lubicz-Szeliski, prezes spółki Uzdrowisko Ustka

Temperatura wydobywanej wody wynosi 20,5 stopnia Celsjusza. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego wydał świadectwo potwierdzające je właściwości lecznicze - chlorkowo-sodowe i jodkowe (solanki). W wodzie znajdują się kationy, m.in. sodowy, magnezowy, wapniowy oraz aniony, m.in. chlorkowy i siarczanowy.

Woda ma zastosowanie w kąpielach, a jej działanie m.in. zwiększa ukrwienie skóry i ogólną odporność organizmu.

- Woda z ujęcia IGH-1 zasila basen termalny oraz centrum Medical w naszym hotelu Grand Lubicz - informuje Łukasz de Lubicz-Szeliski.

Są także plany, np. budowa tężni w pobliżu ujęcia, które służyłyby jako miejsce do zażywania inhalacji w profilaktyce i leczeniu górnych dróg oddechowych.