Gmina Słupsk wybuduje nową kanalizację deszczową na terenie strefy ekonomicznej w Redzikowie.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Gminy Słupsk radni podjęli uchwałę w tej sprawie, która jest ważna dla przedsiębiorców. Szczególnie dla tych, którzy zlokalizowali swój biznes lub planują zainwestować na terenie Podstrefy Redzikowo Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

- Ponieważ w tym rejonie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wciąż przybywają nowe firmy, chcemy je podłączyć do kanalizacji deszczowej i przygotować się do nowych podłączeń. Sieć ta będzie podłączona do zbiornika retencyjnego w Wieszynie. Grunt pod tę inwestycję już przejęliśmy od Agencji Własności Rolnej - wyjaśnia Barbara Dykier, wójt gminy Słupsk.

Gmina Słupsk już od paru miesięcy przygotowuje się do tej inwestycji. W ubiegłym roku zabiegała o długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w SSSE w Redzikowie".

- Już mamy przyznaną tę pożyczkę, ale zwlekaliśmy z jej wykorzystaniem, bo szukaliśmy jeszcze innego źródła finansowania. Nie udało się go pozyskać, więc wykorzystamy tę pożyczkę. Sądzę, że koszty całej inwestycji zamkną się w sumie 2,8 miliona zł, które uzyskaliśmy - uważa pani wójt.

Ponadto w trakcie ostatniej sesji jedna z podjętych uchwał dotyczyła nawiązania współpracy z rumuńską gminą Deveselu.

Projekt Porozumienia między samorządami został już przyjęty przez stronę rumuńską, natomiast porozumienie tej samej treści zostało przed kilku dniami przyjęte przez Radę Gminy Słupsk.

Wizyta rumuńskich samorządowców z Deveselu została wstępnie zaplanowana na kwiecień 2017 roku. Wtedy również nastąpi podpisanie porozumienia o współpracy. To rezultat niedawnej wizyty gminnych samorządowców w Rumunii.

ZOBACZ TAKŻE: Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna z lotu ptaka