UOKiK zobowiązał firmę Vectra, operatora telewizji kablowej i internetu, do udzielenia rekompensaty klientom, którzy skorzystali z promocji "Wszystko za 10 zł".

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że cena usługi zawarta w promocji "Wszystko za 10 zł", którą oferowała Vectra, obowiązywała tylko przez ograniczony czas, a potem klienci musieli płacić znacznie więcej. Przedsiębiorca dobrowolnie zobowiązał się do udzielenia rekompensaty konsumentom, którzy skorzystali z promocji.

Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w grudniu 2015 r.

w związku ze stałym monitorowaniem przez UOKiK przekazów reklamowych. Spółka Vectra, świadczy m.in. usługi dostępu do telewizji kablowej, internetu i telefonii stacjonarnej. Od września do grudnia 2015 r. firma prowadziła kampanię reklamową "Wszystko za 10 zł". Reklamy wyraźnie informowały, że spółka oferuję każdą z usług za 10 zł.

Tymczasem postępowanie przeprowadzone przez UOKiK wykazało, że spółka nie informowała, że reklamowana cena obowiązywała jedynie przez dwa lub trzy miesiące w umowach podpisywanych na np. rok, 18 miesięcy lub dwa lata. Po zakończeniu okresu promocyjnego koszty poszczególnych usług były wyższe.

Zdaniem Urzędu reklamy stosowane przez Vectrę mogły wprowadzać konsumentów w błąd.

- Sposób prezentacji oferty był jednoznaczny i w żaden sposób nie wskazywał na istnienie dodatkowych, mniej korzystnych warunków niż 10 zł za każdą z usług. Dlatego działania Vectry mogły spowodować, że konsument podjął decyzję o zainteresowaniu się jej ofertą, a w konsekwencji podpisał umowę, czego mógłby nie zrobić, gdyby miał prawdziwe informacje - mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

W trakcie postępowania Vectra dobrowolnie zobowiązała się do udzielenia rekompensaty wszystkim byłym i obecnym abonentom, którzy skorzystali z promocji "Wszystko za 10 zł".

- Decyzja została uzgodniona z Vectrą z uwagi na fakt, iż nadrzędnym celem Vectry jest dobro jej klientów. Ponieważ ewentualne naruszenia zbiorowych interesów konsumentów zostały jedynie uprawdopodobnione, UOKIK przyjął wniosek Vectry, aby ustalić rekompensatę jedynie dla tych abonentów, którzy mogli niewłaściwie zrozumieć zasady promocji. Mając na uwadze satysfakcję klientów Vectra zaproponowała, żeby rekompensata miała dwie formy w stosunku do obecnych abonentów: podwyższenie obecnych pakietów usług lub rekompensata pieniężna - informuje Krzysztof Stefaniak z Biura Public Relations spółki Vectra.

Obecni klienci będą mogli otrzymać na trzy miesiące dodatkowy pakiet do każdej usługi, z której korzystają (pakiet premium do telewizji, zwiększenie transmisji danych do internetu stacjonarnego, dodatkowe minuty do telefonii stacjonarnej lub mobilnej (wraz z kartą SIM), dodatkowy pakiet internetu mobilnego (wraz z kartą SIM) lub uzyskać rabat 10 zł przez trzy miesiące na każdą z nich.

Ponadto Vectra będzie musiała wysłać pismo do swoich klientów, w którym m. in. poinformuje ich o możliwych rekompensatach oraz terminie na podjęcie decyzji. Jeżeli nie dokonają wyboru zostanie im przyznana pierwsza z propozycji, czyli dodatkowe pakiety.

Byli abonenci otrzymają 30 zł za każda usługę, którą zakupili w ramach promocji. Oni również zostaną o tym poinformowani stosownym pismem. Ponadto spółka trzykrotnie wyemituje w telewizji co najmniej 15-sekundowe oświadczenie, w którym poinformuje, że reklamy stosowane w kampanii "Wszystko za 10 zł" mogły wprowadzać konsumentów w błąd.

Decyzja jest prawomocna. - Decyzja została uzgodniona z Vectrą w zakresie rodzaju rekompensat oraz zasad i terminów ich udzielania, Vectra nie złożyła odwołania od decyzji Urzędu - wyjaśnia Krzysztof Stefaniak.