Z optymizmem można teraz myśleć o zwiększeniu wydobycia. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA potwierdziło odwiertem Dargosław-1 odkrycie złoża gazu ziemnego w miejscowości Siemidarżno w powiecie gryfickim w województwie zachodniopomorskim. Odkryte zasoby złoża zaazotowanego gazu ziemnego szacuje się na 0,5 do 1 miliarda metrów sześciennych, a prawdopodobny roczny przypływ to około 25 milionów metrów sześciennych. W ramach koncesji

Dokładniejsze dane na temat zasobów oraz wydajności z otworu Dargosław-1 będą znane po zakończeniu wszystkich badań i analiz. Informacje uzyskane przy okazji wiercenia otworu pozwalają mieć nadzieję na występowanie także złóż ropy naftowej w tym rejonie. 

Odwiert Dargosław-1, wykonywany w ramach koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Trzebiatów, zlokalizowany jest w miejscowości Siemidarżno, gmina Trzebiatów, w powiecie gryfickim. Odwiert osiągnął głębokość 2 878 metrów. Prace wiertnicze prowadziła firma Exalo Driling SA. 

Gaz  dla Koszalina i Kołobrzegu

Odkryte nowe złoże gazu ziemnego pozwoli na utrzymanie stabilnych dostaw gazu dla rejonu Koszalina i Kołobrzegu. Rejon ten zasilany jest w gaz ziemny właśnie z okolicznych złóż. 

Odkrycie złoża pozwala z optymizmem myśleć o zwiększeniu wydobycia na obszarze Pomorza Środkowego. 

W tym celu spółka planuje wykonanie nowych badań sejsmicznych 3D. 

W bardzo skomplikowanej strefie geologicznej

Prace poszukiwawcze w tej części Polski prowadzone są już od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

W latach siedemdziesiątych w sąsiedztwie omawianego otworu odkryto złoża gazu ziemnego: Gorzysław N, Gorzysław S oraz Trzebusz, a także złoża ropy naftowej (Gorzysław, Petrykozy).

Ale nie jest wcale łatwo „dobrać się” do gazu. Złoża te bowiem występują w bardzo skomplikowanej strefie geologicznej, w skałach karbonu i permu. 

Na dalsze poszukiwania węglowodorów w tej strefie pozwoliły dopiero niedawno wykonane najnowszymi metodami badania sejsmiczne, (tak zwanymi technologiami  3D), które dały możliwość na zaprojektowanie nowego otworu Dargosław-1. 

Odkryte zasoby złoża zaazotowanego gazu ziemnego szacuje się na 0,5 do 1 miliarda metrów sześciennych, a prawdopodobny roczny przypływ to około  25 milionów metrów sześciennych

Odkryte zasoby złoża gazu ziemnego szacuje się na 0,5 do 1 mld metrów sześc.