Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego podsumowała działalność w 2015 roku.

Jak się dowiadujemy, w ubiegłym roku Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Słupsku prowadziła szereg działań związanych zarówno z rozwojem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także z rozwojem i promocją Słupskiego Inkubatora Technologicznego oraz szkoleniami, konferencjami i innymi imprezami gospodarczymi. 

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna poszerzyła swoje granice o przeszło 37 hektarów. Nowe tereny powstały w Darłowie (m. in. przy porcie) oraz w Lęborku przy planowanej trasie ekspresowej S6. Tereny są uzbrojone i czekają na nowych inwestorów. 

Nowe firmy 
W SSSE rozpoczęło działalność osiem firm: Akant (producent roletek i żaluzji), MM Timber Windows, Viking Windows (będą produkować okna), Centrum Logistyczne Invena Log i Polmarkus (utworzą centra logistyczne), RGB Technology (produkcja nowoczesnych wyświetlaczy LED). W strefie działalność rozwijają także Q4GLASS ABJ Investors (produkuje szyby dla budownictwa) i Poldan Net (produkcja lin i sieci rybackich). 

Sześć firm wkracza na teren Słupskiej SSE po raz pierwszy, pozostałe dwa projekty to reinwestycje. Jedna z firm reprezentuje kapitał duński, pozostałe to polskie firmy. W wyniku tych inwestycji przedsiębiorcy zainwestują 60 mln zł. Zatrudnienie znajdzie 310 osób, z czego blisko 100 to nowe miejsca pracy. 

Zielona energia 
W sierpniu w Słupskim Inkubatorze Technologicznym uruchomiono Pracownię Odnawialnych Źródeł Energii. W jej skład wchodzą: największa dachowa elektrownia fotowoltaiczna na Pomorzu o mocy 180,37 kW (aż 668 paneli), a także komplet różnych mikroinstalacji fotowoltaicznych i pozioma turbina wiatrowa o mocy 3 kW.Całość stanowi narzędzie pokazowe, badawcze i popularyzujące energię odnawialną, a także umożliwia analizę i badania w zakresie efektywności energetycznej przyszłych konstrukcji. Ponadto ta instalacja produkuje również energię elektryczną na potrzeby Słupskiego Inkubatora Technologicznego - mówi Mirosław Kamiński, prezes PARR SA. 

W SIT działa również Pracownia Automatyki, Robotyki i Systemów Wizyjnych. To jedyne w skali kraju zaplecze, w którym swoje kwalifikacje z zakresu automatyki, robotyki i systemów wizyjnych podnoszą kadry inżynierskie. 

W pracowni znajdują się urządzenia cenionych marek: OMRON i KUKA, m.in. roboty SCARA i DELTA, skaner 3D, stanowisko z systemem wizyjnym do kontroli jakości. - Unikalną usługą jest możliwość wypożyczenia tych urządzeń przez zainteresowane firmy - podkreśla prezes Kamiński. 

Ponadto SIT stał się regionalnym centrum organizacji wielu wydarzeń gospodarczych, kulturalnych i szkoleniowych. W roku 2015 w 75 wydarzeniach wzięło udział ponad 6200 osób. 

- A biorąc pod uwagę wydarzenia z poprzednich lat, to w spotkaniach organizowanych w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przewinęło się już ponad 10 tysięcy gości - dodaje Mirosław Kamiński. 

Kontakty zagraniczne 
W ubiegłym roku PARR SA podjęła również szereg inicjatyw zmierzających do poszukiwania zagranicznych partnerów gospodarczych dla firm z regionu. Agencja zorganizowała kilka misji gospodarczych do Skandynawii i Niemiec. W dwuletnim projekcie "Inwestuj w Pomorskie 2 - Promocja atrakcyjności inwestycyjnej regionu województwa pomorskiego" wzięło udział 25 firm, które uczestniczyły w pięciu wyjazdach zagranicznych na targi, spotkaniach bilateralnych i wizytach studyjnych. 

Projekt, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013, skierowany był do firm z branż odnawialnych źródeł energii, ekotechnologii i branży teleinformatycznej. 

Zwieńczeniem misji gospodarczych była międzynarodowa konferencja "From idea to a successful international cooperation - Pomerania meets Scandinavia & Germany", która odbyła się w czerwcu 2015 roku w SIT. W wydarzeniu wzięło udział 170 osób, w tym przedstawiciele lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw, instytucje otoczenia biznesu, a także grupa partnerów z zagranicy. 
Spotkanie było platformą do dyskusji, networkingu i wymiany najlepszych praktyk biznesowych, przydatnych w kontaktach z partnerami zagranicznymi. W ramach wydarzenia goście zagraniczni mieli również okazję zwiedzić lokalne przedsiębiorstwa i zapoznać się z potencjałem regionu. 

Kierunek na pracę 
W 2015 roku PARR SA wygrała również przetarg na świadczenie usług aktywizacyjnych i współpracę z osobami bezrobotnymi, który ogłosił Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. 

Agencja pracy prowadzona przez PARR zajmuje się osobami bezrobotnymi, dla których ustalono II i III profil pomocy, czyli takimi, którym brakuje kwalifikacji i wymagają wsparcia oraz potrzebują odpowiedniej motywacji do podjęcia pracy. Uczestników do programu kierują pomorskie powiatowe urzędy pracy.