W 2016 roku płaca minimalna wynosi 1.850 zł brutto. O 100 złotych więcej niż w zeszłym roku. Pytacie: ile to jest na rękę i czy ktoś może dostawać mniej. Wyjaśnia to prawnik z inspekcji pracy. Od 1 stycznia 2016 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa niż 1.850 zł brutto. Ponieważ mieliście wiele pytań związanych z tą pensją, o odpowiedź na nie poprosiliśmy Łukasza Szpilskiego, prawnika z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze.

Ile to jest na rękę 

Płaca minimalna wynosi obecnie 1.850 zł brutto. W porównaniu do roku 2015 wzrosła o 100 złotych. 

Taka podwyżka oznacza, że w 2016 roku pracownik zarabiający najniższą krajową otrzyma do ręki (po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy), w zależności od rodzaju kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej podatek: 

 1.355,69 zł - koszty uzyskania przychodu podstawowe, PIT-2,

 1.308,69 zł - koszty uzyskania przychodu podstawowe, bez PIT-2,

 1.360,69 zł - koszty uzyskania przychodu podwyższone, PIT-2, 

1.313,69 zł - koszty uzyskania przychodu podwyższone, bez PIT-2.

Gdy zaczynasz pracę, dostaniesz mniej!

Przepisy mówią, że wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 80 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Oznacza to, że minimalna płaca osób, które w 2016 roku rozpoczną swoją pierwszą robotę, wyniesie 1.480 zł brutto.

Pracownik w pierwszym roku pracy na rękę powinien otrzymać (w zależności od rodzaju kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej podatek):

1.097,15 zł - koszty uzyskania przychodu podstawowe, PIT-2, 

1.051, 15 zł - koszty uzyskania przychodu podstawowe, bez PIT-2,

1.102,15 zł - koszty uzyskania przychodu podwyższone, PIT-2,

1.056,15 zł - koszty uzyskania przychodu podwyższone, bez  PIT-2.

To warto wiedzieć 

Zgodnie z przepisami do płacy minimalnej nie wlicza się:

nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. 

Pracodawca może zapisać w umowie o pracę kwotę wynagrodzenia niższą niż minimalna płaca!

Musi jednak zaznaczyć, że oprócz wynagrodzenia podstawowego pracownik otrzymuje też na przykład premię regulaminową, nagrodę czy różnego rodzaju dodatki - tak, by łącznie było to 1.850 zł brutto. Jeśli wynagrodzenie zasadnicze jest niższe i pracownik nie otrzymuje innych składników wynagrodzenia, wówczas pracodawca musi wypłacić dodatek wyrównawczy do kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

Jeśli w umowie pracodawca zapisał, że miesięczna pensja danego pracownika wynosi 1.850 zł brutto (czyli tyle, ile w 2016 roku wynosi płaca minimalna), to ewentualne nagrody, dodatki oraz premie musi dodatkowo wypłacić. Nie będą one zawarte w minimalnym wynagrodzeniu.