Największy pracodawca w powiecie zaskoczony gigantyczną podwyżką opłat wprowadzaną przez miasto.

Miasto Sławno wypowiedziało firmie ABWood dotychczasową umowę 99-letniej dzierżawy gruntów i zaproponowało nową zmieniając jednocześnie stawkę podatku. - Dla nas oznacza to podwyżkę rzędu 2600 procent! - usłyszeliśmy w siedzibie firmy. Zdziwienia nie kryje prezes ABWood Wojciech Landziński. - W ciągu dwóch ostatnich lat przyjąłem do pracy 120 nowych osób. Podpisaliśmy z miastem porozumienie o współpracy.

Tymczasem, jak otrzymuje się taką korespondencję z olbrzymią podwyżką podatku, to człowiek zastanawia się o co chodzi - mówi prezes, który w najbliższych miesiącach chce zatrudnić kolejne 50 do 80 osób. Teraz nie wie, czy planów nie trzeba będzie ograniczyć. - Pieniądze, które zapłacę w formie podatku wolałbym przeznaczyć na rozwój firmy i zatrudnienie osób. To bardziej opłacałoby się wszystkim niż podnoszenie opłat - informuje prezes. 

- To żadna złośliwość ze strony władz miasta - odpiera Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna. - Od lat nikt nie urealniał wartości gruntów przekazywanych przez miasto w użytkowanie wieczyste. Musiałem to zrobić. Były kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej, Najwyższej Izby Kontroli i za chwilę  to mnie ktoś zarzuciłby niegospodarność - dodaje i podkreśla, że nie tylko firmę ABWood czeka podwyżka, ale innych użytkowników wieczystych również. - Faktycznie pewnie jest tak, że dla największej firmy oznacza to największy wzrost opłaty z kilkunastu do kilkuset tysięcy, ale temat był poruszany w rozmowach z przedstawicielami firmy a podwyżkę rozłożyliśmy na trzy lata - zaznacza Krzysztof Frankenstein.

Według burmistrza wzrost stawek opłat z tytułu użytkowania wieczystego przyniesie ok.700 tys. złotych dodatkowych wpływów do budżetu miasta. - Opłatę wieczystą musieliśmy urealnić, podatku od nieruchomości dla firm nie podnosimy od dwóch lat - dodał gospodarz Sławna. Firma ABWood odwołała się od decyzji miasta.