Prezentujemy słupskie przedszkola

  Prezentujemy słupskie przedszkola

  Fot. Krzysztof Tomasik

  Głos Pomorza

  Aktualizacja:

  Głos Pomorza

  Zajęcia z rytmiki w przedszkolu nr 4 w Słupsku.

  Zajęcia z rytmiki w przedszkolu nr 4 w Słupsku. ©Fot. Krzysztof Tomasik

  Aby ułatwić rodzicom wybór przedszkola dla swojej pociechy, prezentujemy przegląd wszystkich takich placówek w Słupsku.
  Zajęcia z rytmiki w przedszkolu nr 4 w Słupsku.

  Zajęcia z rytmiki w przedszkolu nr 4 w Słupsku. ©Fot. Krzysztof Tomasik

  Czas na złożenie dokumentów mamy do końca kwietnia.

  Przy każdym przedszkolu podajemy: 1. opłaty: stałą miesięczną, dzienną stawkę żywieniową, Radę Rodziców rocznie; 2. płatne zajęcia dodatkowe; 3. Inne informacje.

  Przedszkole Miejskie nr 1, ul. Kilińskiego 33, tel. 059-842-29-53.

  1. 144 zł, 4,20 zł, 50 zł
  2. rytmika (ceny jeszcze nie ustalono)
  3. bezpłatne zajęcia dodatkowe - zabawy z angielskim, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z wykorzystaniem pedagogiki zabawy Klanza, duży plac zabaw, cztery komputery.

  Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Zamkowa 6, tel. 059-842-48-33,

  http://www.przedszkole2.slupsk.prv.pl/, przedszkole-2@neostrada.pl

  1. 145 zł, 4 zł, 100 zł
  2. angielski - 25 zł miesięcznie (tylko 5 i 6-latki), rytmika - 120 zł rocznie, tańce - 22 zł miesięcznie, logopeda - 15 zł za pół godziny
  3. przedszkole znajduje się w starej kamienicy, oferuje wyjścia do teatru, wycieczki, zawody sportowe, przeglądy piosenek, stosuje wiele innowacji, m.in. naturalną naukę języka.

  Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Zygmunta Augusta 62 a, tel. 059-841-78-98,

  pm03@op.pl

  1. 173 zł, 4,70 zł, 130 zł
  2. angielski - 22 zł za miesiąc, rytmika 80 zł za rok, tańce 20 zł za miesiąc
  3. przedszkole jest małe i kameralne, jedynie na trzy grupy, położone w zacisznym miejscu, otoczony zielenią plac zabaw, sale są przestrzenne, grupa 5-godzinna bezpłatna dla 3-5-latków.

  Przedszkole Miejskie nr 4, ul.Lutosławskiego 6, tel. 059-842-83-53,

  http://przedszkole4_slupsk.republika.pl/, przedszkole4.slupsk@op.pl

  1. 170 zł, 5 zł, 90 zł
  2. rytmika - 80 zł rocznie, angielski - 28 zł miesięcznie
  3. małe, przytulne przedszkole, należy do Klubu Czytających Przedszkoli, Klubu Małego Europejczyka, ma dwa komputery dla dzieci, wiele innowacji pedagogicznych.

  Przedszkole Miejskie nr 5, ul. Niemcewicza 9, tel. 059-842-38-13,

  http://www.przedszkole5.zsbio.civ.pl/, mp5.sl@wp.pl

  1. 185 zł, 4,40 zł, 85 zł
  2. rytmika - 55 zł rocznie, angielski - 25 zł miesięcznie, tańce - 28 zł miesięcznie
  3. duża sala rekreacyjno-zabawowa i telewizyjna, zajęcia korekcyjne, zabawy integracyjne wg Klanzy, innowacje, naturalna nauka języka.

  Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Wandy 6, tel. 842-38-35,

  http://www.przedszkole6slupsk.prv.pl/

  1. 165 zł, 4,50 zł, 80 zł
  2. angielski - 28 zł miesięcznie, tańce - 20 zł mies., rytmika - 80 zł rocznie
  3. rytmika, plastyka w MDK, wiele innowacji, bezpłatny 5-godzinny oddział dla 3-5- latków.

  Przedszkole Miejskie nr 7, ul. Wileńska 2, tel. 059-842-42-95,

  mp710@wp.pl

  1. 160 zł, 4,40 zł, 80 zł
  2. rytmika - 70 zł, angielski - 25 zł, tańce - 28 zł
  3. przestronne sale, sala rekreacyjna, łazienki przy każdej sali, wiele innowacji, m.in. Dziecięca matematyka.

  Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 8, ul. Wiatraczna 10, tel. 0-59-841-78-69,

  http://www.przedszkole.bicom.pl/, p.integracyjne@wp.pl

  1. 162 zł, 4,50 zł, 150 zł
  2. angielski - 24 zł, tańce - 22 zł
  3. jedyne przedszkole integracyjne, grupy do 20 osób, logopeda, rehabilitacja i gimnastyka korekcyjna, muzykoterapia, przedszkole znajduje się w nowoczesnym budynku pozbawionym barier architektonicznych, sale - 60 m kw., sala gimnastyczna, pracownia plastyczna, sala doświadczania świata, chiński basen z kolorowymi piłkami.

  Przedszkole Miejskie nr 9, ul. Sportowa 10, tel. 059-842-92-28,

  http://www.przedszkole9.slupsk.pl/, mpnr9@wp.pl

  1. 166 zł, 4,20 zł, 100 zł
  2. angielski - 25 zł, tańce - 20 zł, rytmika - 50 zł
  3. przedszkole kameralne, bezpłatny oddział dla dzieci w wieku 3-5 lat, nacisk na rozwijanie twórczości muzycznej, plastycznej, teatralnej i ekologicznej, plac zabaw z nowym sprzętem.

  Przedszkole Miejskie nr 10, ul. Zygmunta Augusta 10, tel. 059-841-79-07,

  http://www.pm10.republika.pl/, przedszkole10@slp.vectranet.pl

  1. 177 zł, 4,50 zł, 150 zł
  2. rytmika - 80 zł, angielski - 25 zł, tańce - 22 zł maluchy, 28 zł starsze grupy
  2. ogród przedszkolny z tarasem porośnięty drzewami, nowy plac zabaw, sala rekreacyjna - na niej częste koncerty i teatrzyki, wiele innowacji.

  Przedszkole Miejskie nr 11, ul. Kosynierów Gdyńskich 6, tel. 059-840-44-55,

  pm11slupsk@wp.pl

  1. 170 zł, 4,50 zł, 170 zł
  2. angielski - 20 zł, tańce - 22 zł
  3. w cenie Rady: rytmika, gimnastyka korekcyjna, przedszkole ekologiczne, sala rekreacyjno-widowiskowa, gabinet do nauki języków obcych.

  Przedszkole Miejskie nr 12, ul. Koszalińska 9a, tel. 0-59-843-87-84,

  http://www.przedszkole12.slupsk.pl/, mp12slupsk@neostrada.pl

  1. 174,30 zł, 3,90 zł, 130 zł
  2. rytmika - 120 zł, basen - 28,30 zł, tańce - 22 zł (maluchy), 28 zł (starsze grupy), angielski - 22 zł, nauka gry na pianinie - 15 zł za 30 minut
  3. rozszerzony program w kierunku muzycznym i plastycznym, letnie wyjazdy dla dzieci i ich opiekunów, praca z dziećmi leworęcznymi.

  Przedszkole Miejskie nr 15, ul. Wiatraczna 6, tel. 059-841-79-37,

  przedszkole15-slupsk@o2.pl

  1. 160 zł, 4,50 zł, 150 zł
  2. angielski - 24 zł, tańce - 22 zł
  3. parterowy budynek z przestrzennymi salami, sala gimnastyczno-widowiskowa, przedszkole zajęło I miejsce w konkursie "Dbajmy o estetykę miasta - najładniejsze otoczenie wokół instytucji", rytmika, programy Rozśpiewane przedszkolaki, Bezpieczne przedszkole, Kino malucha.

  Przedszkole Miejskie nr 19, ul. Norwida 4, tel. 059-843-08-93,

  http://www.atecom.com.pl/mp19/, mp19sl@wp.pl

  1. 165 zł, 4,50 zł, 130 zł
  2. taniec sportowy - 50 zł miesięcznie, angielski - 25 zł, warsztaty teatralne - 25 zł
  3. przestrzenne sale, sala rekreacyjna, duży plac zabaw, rytmika, zajęcia informatyczne, audycje muzyczne.

  Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek", ul. Wazów 1a, tel. 059-845-64-70,

  http://www.przedszkole23slupsk.republika.pl/, przedszkole-23@wp.pl

  1. 156 zł, 4,30 zł, 120 zł
  2. rytmika 8,50 zł, angielski 25 zł, tańce 20 zł
  3. przedszkole patronackie Joannitów: pierwsza pomoc przedmedyczna, edukacja regionalna, zabawy z językiem niemieckim, gimnastyka korekcyjna, duży plac zabaw, przestronne sale.

  Przedszkole Miejskie nr 24 im. Słupskiego Niedźwiadka Szczęścia, ul. 3 Maja 15, tel. 059 848 24 54,

  przedszkole.niedzwiadek@wp.pl

  1. 165 zł, 4,50 zł, 100 zł
  2. angielski - 24 zł, logorytmika - 10 zł
  3. gimnastyka korekcyjna, szczególne nastawienie na regionalizm, duża sala rekreacyjna ze zjeżdżalniami itp., zajęcia z logopedii.

  Przedszkole Miejskie nr 25 im. Kubusia Puchatka, ul. Powstańców Wielkopolskich

  http://www.puchatek.slupsk.pl/, przedszkole@puchatek.slupsk.pl

  1, tel. 059-845-25-77,
  1. 185 zł, 4,60 zł, 250 zł (gr. I i II - razem z j. angielskim), 150 zł (gr. III, IV i V)
  2. angielski - 28 zł, tańce 28 zł
  3. zajęcia z piłkami edukacyjnymi, pracownia komputerowa, boisko do gry w piłkę, sala gimnastyczna, program związany z Kubusiem Puchatkiem, program "Zdrowym być, dłużej żyć".

  Przedszkole Miejskie nr 31 im. Bajkowej Krainy, ul. Wincentego witosa 1, tel. 059-845-26-72,

  http://www.bk31.republika.pl/, pm31@neostrada.pl

  1. 180 zł, 4,70 zł, 150 zł
  2. angielski-25 zł, tańce-26 zł
  3. praca dwujęzyczna polsko-niemiecka we wszystkich oddziałach-2,5 godz. dziennie, regionalizm, logopeda, gimnastyka korekcyjna, duży ogród porośnięty krzewami ułatwia zajęcia ekologiczne.

  Przedszkola Miejskie nr 32, ul. Kasztanowa 1, tel. 059-842-10-54

  1. 172 zł, 4,50 zł, 200 zł
  2. rytmika 120 zł rocznie, angielski - 25 zł, tańce 25 zł.
  3. elementy pedagogiki Montessori jako metoda wspomagająca, nowy sprzęt i zabawki na placu zabaw, częste wycieczki tematyczne, festyny.

  Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Do Re Mi ul. Wiejska 8, tel. 059-842-63-46

  1. wpisowe 100 zł, czesne 230 zł (od września więcej, ale nie wiadomo jeszcze ile), obiad 3 zł, śniadanie dają rodzice
  2. brak
  3. przedszkole dysponuje 40 miejscami, są dwie grupy - młodsza i starsza, w ramach opłaty dwa razy w tygodniu jest angielski i cztery razy rytmika i umuzykalnienie, nauka gry na instrumentach perkusyjnych Carla Orssa

  Przedszkole Niepubliczne "Smerfuś", ul. Grottgera 10a (SP 8), tel. 0-504-148-610,

  http://www.smerfus.webon.pl/, smerfus0@op.pl

  1. czesne 200 zł, 100 zł pełne wyżywienie, 100 zł składka na podręczniki i przybory
  2. angielski 25 zł, taniec 22 zł
  3. przedszkole zajmuje jedną salę lekcyjną w szkole o pow. 80 m kw. przyjmuje głównie 5 i 6-latki, wyjątkowo dzieci młodsze.

  Anglojęzyczne Przedszkole Prywatne "Zielona Dolina", ul. Jana Kazimierza 12 a, tel. 0 508 355 695

  1. czesne 270 zł miesięcznie, 9 zł pełne wyżywienie
  2. brak (wszystkie zajęcia są w cenie)
  3. codziennie pół godziny języka angielskiego, poza tym w ciągu dnia panie używają angielskich zwrotów. Przedszkole jest czynne już od 6.30 aż do godz. 18. Są zajęcia umuzykalniajace, plastyczne, teatralne oraz gimnastyka.
  Grupy maksymalnie do 20 osób. Patronat nad przedszkolem ma firma produkująca zabawki Little Tikes, stąd też w przedszkolu jest dużo ładnych zabawek.

  Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

  Komentarze (49)

  Wszystkie komentarze (49) forum.gp24.pl

  Polub nas na Facebooku

  Wideo ze Słupska

  Zdjęcia ze Słupska

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  GP24 poleca

  Laur Piękna 2017 – czekamy na zgłoszenia kosmetyczek, fryzjerów i trenerów fitness

  Laur Piękna 2017 – czekamy na zgłoszenia kosmetyczek, fryzjerów i trenerów fitness

  Varius Manx & Kasia Stankiewicz w Koszalinie! Kup bilet!

  Varius Manx & Kasia Stankiewicz w Koszalinie! Kup bilet!

  Światłowodowa rewolucja (materiał informacyjny)

  Światłowodowa rewolucja (materiał informacyjny)

  Planujesz ferie? Sprawdź warunki na stokach [kamery na żywo]

  Planujesz ferie? Sprawdź warunki na stokach [kamery na żywo]